Privacy en voorwaarden

Verlanglijstjes.nl is een activiteit van Meetrix Online B.V. te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27350769.

Jouw privacy

Verlanglijstjes.nl waarborgt jouw privacy op de volgende manieren:

  • Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om een verlanglijstje te maken.
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zoals adverteerders. Je e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het versturen van e-mail door Verlanglijstjes.nl.
  • Wij plaatsen alleen een cookie dat nodig is voor de werking van de website. Dit cookie bevat anonieme informatie en blijft maximaal één jaar in je browser aanwezig.
  • Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).
  • Wij versleutelen alle pagina's met SSL/HTTPS: het slotje in je browser.
  • Wij slaan gegevens op binnen de grenzen van de Europese Unie.

Cadeau-ideeën en externe links

Verlanglijstjes.nl is kosteloos te gebruiken door de bijdrage van onze partners. Verlanglijstjes.nl toont relevante cadeau-ideeën voor jouw verlanglijstje. Door te klikken op een link bezoek je de webwinkel van een partner. Het gebruik van deze externe websites, waaronder het bestellen van cadeaus, valt buiten de verantwoordelijkheid van Verlanglijstjes.nl. Verlanglijstjes.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partners, stuurt geen e-mail namens partners en plaatst geen cookies namens partners.


Gegevens verwijderen

Degene die een verlanglijstje of een account heeft gemaakt kan deze laten verwijderen door een e-mail te sturen naar help@verlanglijstjes.nl.


Vrijwaring

Deze website is zeer zorgvuldig ontwikkeld en beveiligd. Aan het gebruik van Verlanglijstjes.nl kunnen echter geen rechten worden ontleend. Verlanglijstjes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onjuist functioneren van de website of het niet of niet tijdig aankomen van berichten. Een eventuele storing kan worden gemeld via help@verlanglijstjes.nl.


Vragen of suggesties?
Bel 015 202 30 23 (kantooruren) of mail help@verlanglijstjes.nl.
Van de makers van Lootjestrekken.nl | Privacy